Avís legal Calendari d'actes

El present avís legal, de conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, regula l'ús, accés i navegació de la pàgina web www.sobiraniaiprogres.cat, domini propietat de PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS amb domicili social a Calàbria núm. 175 ent.3ª, 08015 Barcelona, inscrita al Registre Públic d'Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals regulen l'accés, navegació i ús del espai web sota el domini www.sobiraniaiprogres.cat, així com les responsabilitats derivades de l'utilització dels seus continguts (entesos aquests com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, sons, vídeos, bases de dades, i imatges, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

S'entendrà que l'accés o la simple utilització de www.sobiraniaiprogres.cat per part de l'usuari implica l'adhesió d'aquest a les condicions generals que en aquest Avís Legal es publiquen. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

S'entendrà com a usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, desenvolupades a www.sobiraniaiprogres.cat .

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB

1. L'accés, navegació i ús de www.sobiraniaiprogres.cat és responsabilitat de l'usuari; per tant, aquest es compromet a observar de mode diligent i fidel qualsevol instrucció addicional impartida per la PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS o per les persones autoritzades per aquesta respecte de l'ús de www.sobiraniaiprogres.cat i dels seus continguts.

2. L'usuari s'obliga a fer ús dels continguts de forma diligent, correcte i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de :

Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral als bons costums i a l'ordre públic

Utilitzar els continguts i, en particular la informació de qualsevol tipus obtinguda mitjançant la pàgina web o serveis per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera la informació.

3. Veracitat de la informació

Tota la informació que conté aquesta pàgina és la vigent en la data de la darrera actualització. PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS no garanteix l'exactitud de les seves informacions, pel què no es fa responsable de cap error u omissió que pogués aparèixer en la informació continguda a la pàgina web.

PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment i, en aquest cas, les modificacions entraran en vigor en el moment en què es publiquin.

PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS es reserva el dret a introduir modificacions i d' ometre total o parcialment els continguts actuals de la web de www.sobiraniaiprogres.cat quan ho consideri oportú, així com a no permetre o restringir l'accés a la mateixa de manera temporal o permanent.

4. Política de Privadesa i Protecció de Dades

PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS compleix íntegrament amb la legislació vigent tant en matèria de protecció de dades de caràcter personal com de serveis de la societat de la informació. Tanmateix, estableix els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat que desenvolupa.

PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades de caràcter personal tractades i les circumstàncies del tractament de les mateixes, amb la finalitat d'evitar, en la mesura d'allò que sigui possible l'alteració o la pèrdua de les dades subministrades així com el tractament i l'accés no autoritzat.

En els casos d'emplenar el formulari en el què es recullen dades de caràcter personal, llegeixi atentament l'apartat de Política de Protecció de Dades que en el mateix s'adjunta, on s'indica que totes les dades facilitades pels usuaris formaran part d'un fitxer propietat de PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS al què tindran accés en qualsevol moment i que únicament serà utilitzat per a l'enviament d'informació.

Amb la finalitat de mantenir actualitzada i sense errors la informació del nostre fitxer, sol·licitem als nostres usuaris que ens comuniquin les modificacions i rectificacions corresponents sobre la mateixa.

Aquesta pàgina web no conté cookies.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial

El portal www.sobiraniaiprogres.cat, les seccions que el formen i la nformació continguda: textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes, així com logotips, marques, noms comercials i d'altres signes distintius estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS és el titular legítim.

Així doncs, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma tota o part de la informació continguda en aquest lloc web si no es té l'autorització expressa i per escrit de PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir delicte segons la legislació vigent i serà perseguit.

9. Responsabilitats

PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS no garanteix l'accés continuat ni la visualització correcte, la descàrrega dels elements i la informació que contenen les seccions del lloc web, que es puguin veure dificultades o interrompudes per factors o circumstàncies fora del seu control.

PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS no assumeix cap responsabilitat ni danys que resultin del mal ús que tercers puguin fer de notícies, opinions, articles, o qualsevol altre contingut de la pàgina web, ni de l'ús que es pugui fer de la informació d'aquesta.

PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS no assumeix tampoc responsabilitat alguna pels danys, perjudicis, pèrdues o despeses produïdes per interferències o interrupcions, així com les fallides o avaries telefòniques, endarreriments o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivades per sobrecàrregues o deficiències en les xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena a l'entitat.

PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS quedarà exonerada de responsabilitat també per aquelles intromissions il·legítimes realitzades mitjançant l'ús de programes malignes o mitjançant qualsevol tipus de comunicacions, ja siguin virus informàtics o d'altres, així com enfront de l'ús indegut del lloc web o per fallades en la seguretat o de navegació causades per un anormal funcionament del navegador o l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

No hi han actes programats
 
Campanyes


WEB 2.0
Destacats
Manteniu-me informat
Manifest
Adherits
Adhereix-te


ProfessióAccepto els termes de l'avís sobre protecció de dades i manifesto que les dades facilitades són certes.

Enllaços

Xarxa blocs sobiranistes

Xavier Martínez (Generalitats)

Lluís Pérez Lozano (Esmolant el Cisell)

Elisenda Paluzie

Miquel Strubell (Per uns Pa√Įsos Catalans lliures)

Hèctor López Bofill

Albert Vergés (La llengua del drac)

Oriol Junqueras

Maria Mercè Roca

Isabel Pallarès

Xavier Vinyals

Antoni Abat i Ninet

©2008 PLATAFORMA SOBIRANIA I PROGRÉS | Padilla 347, entresol 3a, Barcelona 08025 | | Mapa web | Disseny web | Avís legal